1N6K0 – Pohl Wetzlar – Autohaus Pohl Wetzlar GmbH & Co. KG