2J102 – Dorn Dortmund – Auto-Dorn – W. Dorn u. G. Feissel GmbH